دکتر سمیه بابائی | روان درمانگر، روانشناس | Psychotherapist

دکتر سمیه بابائی (شماره عضویت نظام روانشناسی ۱۴۶۰)
دکتری تخصصی روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی

 سوابق علمی

 • دکتری روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی، دانشجوی استعداد درخشان
 • کارشناسی ارشد روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی
 • کارشناسی روانشناسی کودکان استثنائی دانشگاه شهید بهشتی
دکتر سمیه بابائی | روان درمانگر، روانشناس | Psychotherapist

زمینه های مشاوره

 • رواندرمانی انفرادی
 • زوج درمانی و خانواده درمانی
 • مشاوره پیش از ازدواج
 • مشاوره کودک

مسئولیت های علمی و اجرایی

 • مدرس در دانشگاه شهید بهشتی
 • مدرس در دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم
 • برگزاری کارگاه آموزشی “مهارت های ارتباطی” در دانشگاه کرج
 • عضو نظام روانشناسی و مشاوره ج.ا.ا
 • کمیته علمی کارگاهها و سمینارهای روانشناسی
 • مولف کتاب روانشناسی رفتار خوردن، انتشارات نسیم دانش فردا
 • مولف کتاب پویش شناسی روانی در ایران، انتشارات نسیم دانش فردا

تجارب درمانی

 • روانشناس و مشاور در مراکز مشاوره کلینیک تخصصی خانواده و کودک دانشگاه شهید بهشتی، مرکز مشاوره دانشگاه شهید بهشتی و موسسه افق های نوین تحول