ثبت سوال

در این بخش می توانید سوال و یا مشکل خود را مستقیما با دکتر سمیه بابائی مطرح کنید و در اسرع وقت پاسخ شما توسط ایشان داده خواهد شد.