ارتباط بين باورها و نشانه های اختلالهای خوردن

389 نفر از دانشجويان دانشگاه شهيد بهشتي به آزمون بازخوردهاي خوردن (گارنر و گارفينكل، 1979) و پرسشنامه روان بنه هاي يانگ (2001) پاسخ دادند. نتايج تحليل رگرسيون گام به گام نشان دادند كه باورهاي سازش نايافته بي اعتمادي/بدرفتاري، وابستگي/شكست و استحقاق در مردان و باورهاي سازش نايافته استحقاق، آسيب پذيري نسبت به صدمه، خود تحول نايافته/گرفتار در زنان به ترتيب بيشترين سهم را در پيش بيني نشانه هاي اختلالهاي خوردن داشتند.

دانلود متن کامل مقاله

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *